Mossle rehabiliteringsenhet

Till Mossle rehabiliteringsenhet är du välkommen som vill ha tät kontakt med psykiatrin under en begränsad period.

Det finns två olika varianter av vård på Mossle rehabiliteringsenhet. Vi har dels en enhet där patienterna bor dygnet runt måndag till fredag, dels en enhet där man är enbart på dagtid en eller flera vardagar i veckan (så kallad dagsjukvård). 

Vi kan hjälpa dig som till exempel har problem med depression, ångesttillstånd, ätstörning eller psykossjukdom. 

I Värnamo bedrivs verksamheten i villa Furulid och villa Aspelid. Vi som arbetar där är sjuksköterskor och skötare. Det finns också tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast. Det finns även en filial till dagsjukvården i Gislaved.

Behandlingen består av individuella samtal, patientutbildning (till exempel sömnskola), målningsterapi, avslappningsövningar, öronakupunktur, enkel taktil massage (lätt beröring) och medicinering.