Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Värnamo sjukhus

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Värnamo sjukhus
Foto: Johan Werner Avby
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Värnamo sjukhusBarn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Värnamo sjukhus

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) är en öppenvårdsmottagning inom psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus. Vi tar emot barn och ungdomar upp till och med 18 år samt deras familjer.

På barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen utreds och behandlas barn och unga som har problem med oro, ångest, nedstämdhet (depression), ätstörningar, beteendeproblem, en del relationsstörningar i familjen och så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom och ADHD. 

Vi genomför medicinska, psykologiska och sociala utredningar. Bedömningar görs av både brister och styrkor hos barnet och i dess omgivning. Olika behandlingsmetoder används, i första hand samtal med barnet och närstående. Ibland får barnet eller den unge också medicinsk behandling. 

Vi samarbetar med barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Jönköping. Där finns vårdplatser som vi kan använda om barnet behöver läggas in.

Vi samarbetar dessutom med skola, socialtjänst med flera. Föräldrar, representanter från elevhälsan, socialvården, primärvården och barnmedicinsk vård kan också delta i behandlingen. När alla träffas talar man om ett nätverksmöte.

En dag i veckan finns mottagning på vårdcentralen i Gislaved.