Spedition

Speditionsgruppen består av sju speditörer. Inom spedition hanteras flödet av gods samt transport av post, paket/pallgods, mat, gas, hemdialys samt apoteksvaror.

I gruppens uppgifter ingå även akuta transporter

  • Vi sorterar 3 000 000 (3 miljoner) brev motsvarande 150 ton brev/år.
  • Våra truckar kör årligen 30 000 mil i kulvertsystemet.
  • Det kör 260 000 vagnar i Länssjukhuset Ryhovs kulvertsystem varje år.