Ryhovs tryckeri

Inom tryckeriet arbetar två tryckare. De trycker kuvert till hela Region Jönköpings län samt utför kopiering, tryck och diverse efterarbete av olika dokument inom sjukvårdsområdet.

Visste du att...

det trycks 2,4 miljoner kuvert årligen, varav en tredjedel internkuvert?