Budbilar/lastbilar

Fyra budbilar och en lastbil som kör fastställda turer inom länet.

Därutöver finns tre fordon för andra specialuppdrag.