Bårhus

I bårhuset omhändertas och kistläggs avlidna.

En bårhusföreståndare och en vaktmästare arbetar här.

Visste du att...

vi tar hand om cirka 1450 avlidna per år?