Dag- och heldygnsrehabilitering

Protesutprovning
Protesutprovning i nära samarbete med ortopedingenjör, sjukgymnast och patient. Foto: Johan Werner Avby
Protesutprovning Patient och vårdpersonalPatient och vårdpersonalPatient och patientstödjareTaktil massage

Vår målsättning är att rehabilitera personer till en ökad självständighet, delaktighet och livstillfredsställelse genom interprofessionellt teamarbete i dag- och heldygnsrehabilitering.

Heldygnsrehabilitering

Rehabiliteringsmedicinska kliniken erbjuder en internationellt ackrediterad heldygnsrehabilitering för personer i arbetsför ålder. Behovet skall vara omfattande och kräva en samordning mellan många olika professioner. Rehabilitering kan erbjudas 7 dygn/vecka, året om.

Vanliga diagnosgrupper är; hjärnskada - inklusive stroke, ryggmärgsskada, multiproblematik efter sjukdom eller skada, annan neurologisk sjukdom/skada, arm- eller benamputation.

Vår målsättning är att rehabilitera personer till en ökad självständighet, delaktighet och livstillfredsställelse.

Dagrehabilitering

Rehabiliteringsmedicinska kliniken erbjuder en internationellt ackrediterad dagrehabilitering för personer i arbetsför ålder. Behovet skall vara omfattande och kräva en samordning mellan många olika professioner. Rehabilitering kan erbjudas upp till fem dagar i veckan och patienthotell kan ordnas om resorna är långa. Möjlighet till dagrehabilitering finns i Jönköping, Nässjö och Värnamo.

Våra patienter kommer ofta från en tid av heldygnsrehabilitering på kliniken, men remitteras även från specialistvård eller primärvård.

Oftast träffar patienten läkare vid ett nybesök. Inför en dagrehabiliteringsperiod görs en bedömning av de professioner som ingår i teamet.
Vanliga diagnosgrupper är; hjärnskada - inklusive stroke, ryggmärgsskada, långvarig smärta, multiproblematik efter sjukdom eller skada, annan neurologisk sjukdom/skada, arm- eller benamputation.

Vår målsättning är att kunna hjälpa personer till en ökad självständighet, delaktighet och livstillfredsställelse.

Tillsammans - så mycket bättre!

Eje Grennborg arbetar som rehabinstruktör och teammedlem på Rehabiliteringsmedicinska kliniken.
Hans roll som rehabinstruktör är att kunna dela med sig av egna erfarenheter, vara en motivatör, en inspiratör men framförallt en förebild och medmänniska.