Kontakta Höglandssjukhuset Eksjö och Nässjö vårdcentrum

Vi lyssnar på dig och tar gärna emot synpunkter, vi vill ständigt bli bättre.

Sjukvårdsledning och administration

Sjukvårdsdirektör Kirurgisk vård
Ann-Marie Schaffrath, växel 010-241 00 00

Sjukvårdsdirektör Medicinsk vård
Agneta Ståhl, växel 010-241 00 00

Sjukvårdsdirektör Psykiatri och rehabilitering samt Medicinsk diagnostik
Micael Edblom, växel 010-241 00 00

Kommunikationschef Kirurgisk vård
Susanne Kewley, 0703-82 10 26

Kommunikationschef Medicinsk vård
Helena Dovier, 0702-81 66 12

Kommunikationschef Psykiatri och rehabilitering samt Medicinsk diagnostik
Vesna Papacikic, 070-682 23 38

Expedition sjukvårdsadministration
Telefon 0381-33 50 31 eller 0381-33 50 32
Fax 0381-33 50 33

Verksamhetschefer 

Akutkliniken

Thomas Johansson, växel 0381-33 50 00 
akutkliniken.eksjo@rjl.se

Barn- och ungdomsenheten 

Ingvor Andersson, växel 0381-33 50 00, mobil 0767-24 57 73
barnochungdomsmedicinskamott.eksjo@rjl.se

Geriatriska rehabiliteringskliniken

Inger Ahlström, växel 0381-33 50 00

Kirurgkliniken

Malin Johnsson, växel 0381-33 50 00 
kirurgiskakliniken.eksjo@rjl.se

Kvinnokliniken

Maria Engman, växel 0381-33 50 00 
kvinnokliniken.eksjo@rjl.se

Medicinkliniken

Pierre Cherfan, växel 0381-33 50 00
medicinskakliniken.eksjo@rjl.se

Medicinsk teknik

Qusai Ananai, 0381-33 59 35
medicinskteknik.eksjo@rjl.se

Operations- och intensivvårdskliniken

Linda Myllymäki, växel 0381-33 50 00 
operations-intensivvardskliniken.eksjo@rjl.se

Ortopedkliniken

Daniel Wärnsberg, växel 0381-33 50 00 
ortopediskakliniken@eksjo@rjl.se

Psykiatriska kliniken

Bo Kenneth Knutsson, växel 0381-33 50 00 
psykiatriskakliniken.eksjo@rjl.se

REN - Rehabenheten i Nässjö

Eva-Marie Sundkvist, växel 0380-55 30 50
rehabenhetennassjo@rjl.se 

Rehabiliteringsenheten

Anna Sandström, växel 0381-33 50 00

Ögonmottagningen

Leena Tjärnén, 0381-33 58 50
ogonmottagningen.eksjo@rjl.se

Öron- näs- och halsmottagningen

Jane Broling Danielsson, växel 0381-33 50 00 
oron-nas-ochhalsmottagningen.eksjo-nassjo@rjl.se