Smärtenheten Höglandssjukhuset Eksjö

Vi behandlar patienter i öppen och sluten vård med smärtor orsakade av cancersjukdom, trauma, operationer och långvariga sjukdomar.

För att komma till smärtmottagningen krävs remiss med information om diagnos, beskrivning av smärttillståndet samt resultat av genomgångna utredningar och behandlingar. Region Jönköpings län accepterar inte egenremiss till smärtenheten.

Vi använder oss av smärtblockader, läkemedel samt avancerad smärtbehandling.

Vid enheten arbetar läkare (smärtläkare/anestesiologer) och sjuksköterskor med specialkompetens inom området smärtbehandling.

Tumörrelaterad smärta

Vår målsättning är att efter inkommen remiss ta kontakt med patient eller inremitterande inom ett arbetsdygn. Vi samarbetar med slutenvården, primärvården, palliativa enheten och hemsjukvården.

Långvarig smärta

Med långvarig smärta menar man att den varat i mer än 3 – 6 månader.

Efter remissbedömning är vår ambition att erbjuda en tid inom 90 dagar i enlighet med den nationella vårdgarantin.