Medicinsk vårdenhet F Höglandssjukhuset Eksjö

Sjuksköterskor på njurmottagningen
Foto: Region Jönköpings län

Till njurmedicinmottagningen kommer patienter som har njursvikt och behöver specialistvård.

Njurmottagningen

Vi utreder och behandlar patienter med njursjukdomar och utför njurtransplantations- och donatorsutredningar. Hit återkommer patienterna efter njurtransplantation/njurdonation för fortsatt uppföljning.

Vi förbereder med individuell information, njurskola för patient och anhörig/närstående och  förberedelser av access till bloddialys (hemodialys-HD) och påsdialys (peritonelaldialys-PD) för de patienter som  kommer att behöva dialysbehandling.
Njurmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

HD-mottagningen

Hit kommer dialyspatienter för behandling och kontroller 3-4 gånger i veckan. Varje behandling tar 4-6 timmar. Bloddialysen utförs av dialyspersonal, men kan efter träning skötas självständigt på dialysenheten.

I mån av plats tar vi även emot gästdialyspatienter.

Vi har fria besökstider. Anhöriga hälsas välkomna.
HD-mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

PD-mottagningen

Hit kommer patienter för information, utbildning, träning och uppföljande besök. Målet är en individanpassad dialysbehandling som sköts självständigt och vid behov med hjälp av anhörig eller personal i hemmet.
PD-mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)