Medicinsk vårdenhet E Höglandssjukhuset Eksjö

Rondarbete
Foto: Region Jönköpings län

Här vårdar vi patienter med blodsjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, diabetes, njursjukdomar och allmänmedicinska sjukdomar.

AK- och trombosmottagningen

Vi förebygger och behandlar blodproppar med så kallad antikoagulatiabehandling. Specialutbildade sjuksköterskor ansvarar för provtagning och undervisning samt dosjustering efter ordination av läkare.

Läkare och sjuksköterska utreder bakomliggande orsaker till blodproppar i arm, ben och lunga. Hit kommer patienter 3 månader efter blodproppen för uppföljning och fortsatt bedömning av blodförtunnande medel.
AK-mottagningen,1177 Vårdguiden
(Extern länk)
Trombosmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Diabetesmottagningen

Vi behandlar och följer upp patienter med  typ 1-diabetes. De som har typ 2-diabetes och går hos oss  har oftast någon komplicerande faktor som till exempel mycket stort insulinbehov, svår fetma, svårinställd behandling eller liknande.
Diabetesmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Endokrinmottagningen

Vi utreder och behandlar patienter med hormonrelaterade sjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar samt avvikande blodtryck.
Endokrinmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Fotvården

Vi ger förebyggande fotvård och behandlar fotsår hos diabetespatienter som har sina diabeteskontroller på mottagningen.
Fotvården, 1177 Vårdguiden
(Extern länk)
Diabetesfotmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hematologmottagningen

Vi utreder och behandlar sjukdomstillstånd inom det blodbildande systemet såsom brist på olika typer av blodkroppar (röda, vita, blodplättar) samt tumörsjukdomar utgående från blodbildande celler som leukemi, lymfom och myelom.
Hematologmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)