Medicinsk vårdenhet D Höglandssjukhuset Eksjö

Sjuksköterska i telefonkontakt
Foto: Region Jönköpings län

Här vårdar vi patienter med hjärtsjukdomar. Inom enheten finns även hjärtintensivvårdplatser.

FaR - fysisk aktivitet på recept

På vårdenheten arbetar vi med livsstilsförändringar tillsammans med sjukgymnast. Det innebär tidig insättning av motion som behandling av hjärtpatienter som är yngre än 75 år. Första receptet skrivs ut på avdelningen av sjukgymnast i samråd med patienten som informeras om motion. Uppföljning sker vid  besök hos sjukgymnastiken och sambokas med hjärtmottagningen. Vid besöket utförs lättare konditions- och styrketester. Receptet kan med utgångspunkt från dessa tester modifieras.

FaR - fysisk aktivitet på recept, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hjärtsjuksköterskemottagningen

Hjärtsjuksköterskor följer upp och planerar insatt behandling under vårdtid efter en hjärthändelse. Vi planerar för fortsatta hjärtrehabiliterande insatser som hjärtgymnastik och utbildar i livsstilsfrågor och hälsa. Sjukskrivning planeras som arbetsrehabiliterande insats.

Patienterna kallas via brev ett par veckor efter utskrivning från sjukhuset. 

Hjärtsjuksköterskemottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hjärtmottagningen

Vi utreder och behandlar alla typer av hjärtsjukdomar. De största grupperna är ischemisk hjärtsjukdom (kärlkramp/hjärtinfarkt), hjärtsvikt, klaffel och rytmrubbningar.

Hjärtmottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Pacemakermottagningen

Hit kommer patienter på kontroll efter nyinsatt pacemaker 1-2 gånger/år.

Pacemakermottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)