Medicinsk vårdenhet C Höglandssjukhuset Eksjö

 Patientkontakt
Foto: Region Jönköpings län

Här vårdar vi patienter med lungsjukdomar och mag- och tarmsjukdomar.

Lungmottagningen

Vi behandlar sjukdomar i andningsorganen. Vanligaste är KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) som oftast orsakas av rökning och påminner om astma.

Vi utreder misstänkta tumörer och ansvarar för patienter som behöver syrgas eller respirator i hemmet.

Vi arbetar också med tobaksprevention.

Mag- tarmmottagningen

Vi utreder och behandlar sjukdomar i mag-tarmkanalen. Vår största patientgrupp är patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar men vi sköter även patienter med celiaki, refluxbesvär, magsår samt akuta och kroniska leveråkommor.

En integrerad del av vår verksamhet är endoskopimottagningen där undersökningar såsom gastroskopi, rekto-sigmoideoskopi, enteroskopi, koloskopi och kapselendoskopi görs.

Det behövs en remiss från primärvården alternativt från en annan klinik för att kunna komma till mottagningen. De patienter som redan går hos oss kan vid akuta besvär kontakta mag-tarmmottagningen för en snabb bedömning/rådgivning.