Medicinsk vårdenhet B Höglandssjukhuset Eksjö

Leende sjuksköterska
Foto: Region Jönköpings län

Här vårdar vi patienter med mag-tarm sjukdomar och invärtesmedicinska sjukdomar.

Mag-tarmmottagningen

Vi utreder och behandlar  sjukdomar i mag-tarmkanalen och bukspottkörteln, exempelvis Morbus Crohn, ulcerös kolit, leversjukdomar, celiaki och IBS.

Mag-tarm mottagningen, 1177 Vårdguiden(Extern länk)