Medicinsk vårdenhet A Höglandssjukhuset Eksjö

Samarbete mellan vårdpersonal
Foto: Region Jönköpings län

Här vårdar vi multisjuka äldre som har komplexa behov av såväl medicinsk vård som omvårdnad.