Nannylund

Landstingets sociala verksamhet har rötter från 1800-talet. Första steget mot den moderna särskolan togs redan 1883 då Nannylund startades gemensamt av de tre landstingen i Småland. Den tidens verksamhet kallades "idiothem".

Räddningshem, eller skyddshem, för vanartiga barn var landstingsintresse redan på 1870-talet. Torsdagen 15 mars 1883 stod i den i Eksjö utgivna tidningen "Hvad Nytt?" att läsa följande:

"Smålands idiothem, denna wackra utmärkt wäl ordnade, och som man har all anledning att hoppas, välgörande inrättning för spridande av ljus i vanlottade sinnen, blef i tisdags högtidligt invigd på sin plats å egendomen Nannylund, belägen strax utanför Eksjö stad. Samt att kostnaden för hemmets fastighet och inventarier utgöra omkring 65.000 kronor".

  • År 1880 hade egendomen köpts av P J Johansson. Antalet elever i skolavdelningen var 30 och på vårdavdelningen 10 samt en personal på 6 anställda.
  • År 1902 var den första utbyggnaden klar så att totalt 70 elever kunde beredas plats, 60 skolelever och 10 arbetshemselever.
  • År 1912 blev en ny ekonomibyggnad klar samtidigt som andra ombyggnader gjordes så att elevantalet kunde utökas till 90.
  • År 1943 påbörjades byggandet av ett nytt arbetshem, vilket blev klart år 1945. Då fanns det plats för 143 elever.

Den 1 januari 1969 upphörde samarbetsavtalet mellan smålanslandstingen och Jönköping Läns landsting blev ensam ägare till Nannylund. Varje enskilt landsting inrättade egna särskolor. År 1969 stod ett yrkeshem klart på Nannylund. Förutom yrkesskola med elevhem för 32 elever byggdes även samlings- och gymnastikbyggnad med kommunens första simhall samt en ny panncentral.

År 1996 hade stora delar av särskolan och andra verksamheter flyttat från Nannylund. En långsiktig planering för förädling av markområdet på 114 000 kvm och byggnaderna påbörjades.