Munksjöskolan

Sjuksköterskeutbildningen, som utvecklats sedan slutet av 1800-talet, skedde ända in i slutet av 1960-talet i en sjuksköterskeskola som var insprängd i sjukvården, d.v.s. sjuksköterskorna utbildades då vid centrallasarettet i Jönköping. Sjukvårdens övriga stora yrkesgrupper undersköterskor och sjukvårdsbiträden hade ingen formell utbildning ännu in på slutet av 1950-talet.

1958 blev tanken på organiserad yrkesutbildning av undersköterskor och biträden realitet. De första lokalerna var provisoriska. Källarlokaler i landstingets kansli i Jönköping och så småningom utrymmen i Folkets Hus och på en del andra håll i staden blev vårdyrkesskolans hemvist. Redan i början av

1960-talet påbörjades diskussionen om en samlad central yrkesskola för all vårdutbildning under Landstingets. Den då kontroversiella tanken att även inordna sjuksköterskeutbildningen väckte protester från sjuksköterskehåll. Beslutet att bygga den centrala vårdyrkesskolan togs 1963. Den tänkta skolformen var unik. Munksjöskolan blev landets första samordnade vårdskola och också under många år den största. Skolan kom att uppföras intill Munksjön och endast ett stenkast från centrallasarettet. Samtidigt byggdes ett stort elevhem vid Västra torget med plats för 412 elever. Höstterminen 1968 togs skolan i bruk. Huvudbyggnaden uppfördes i 12 våningar varav två under jord.