Folkhögskolan i Nässjö

Från Tranås flyttades folkhögskolan till Nässjö 1897 i en nyuppförd byggnad vid stadsparken och Ingsbergssjön. Verksamheten hade det bekymmersamt med ekonomin och några speciella utbyggnader kunde inte ske de närmsta åren.

År 1911 tillsattes en utredning om eventuell sammanslagning av de båda folkhögskolorna i länet. Flera orter i länet erbjöd gratis tomtmark om skolan förlades dit och det blev även budgivning mellan Eksjö och Nässjö. Nässjö hade höjt sitt anbud till 20 000 kronor samt att en byggnadsplats upplåtits gratis av ägaren till Sörängens gård. Landstinget ansåg att Nässjö var lämpligast och 1913 beslutades om nyetablering vid Sörängen.

Den 1 November 1915 kunde de nya lokalerna på Sörängen tas i bruk. 1923 blev den första utbyggnaden för skolköksundervisning och nybyggnad för husmodersskola och en vävstuga klara. 1937 utfördes om- och tillbyggnad av matsals- och köksbyggnaden samt nybyggnad och upprustning av rektors- och elevbostäder. Sedan en eldsvåda 10 febr. 1940 delvis förstört skolhuset samt gymnastiksalen, arkivrummet mm beslöt Landstinget att det skulle uppföras ett nytt skolhus. Skolan tillbyggdes med en ny gymnastiksal och lärosalar i anslutning till kvarstående delar av gamla skolan samt ny hörsal i en envåningsflygel. 1944 utfördes om- och tillbyggnad för elevbostäder med plats för 42 elever. Villan Hasselängen, f.d. rektorsbostad, inköptes 1959 för 60 000 kronor.

År 1994 utfördes tillbyggnad av kök och matsal samt att omfattande tekniska installationer såsom ny ventilation i alla skolsalar genomfördes. Elevbostäderna i byggnad Björkängen renoverades 1999. Ny byggnad för estetundervisningen beslutades uppföras 2001 för 8 miljoner.

Skolan omfattar för närvarande 11 byggnader:

  • Rektorsbyggnad (11 exp. och lärarrum)
  • Skolbyggnad (hörsal, gymnastiksal, 10 skolsalar)
  • Hasselängen (f.d. rektorsbostad)
  • Lindängen (19 elevrum)
  • Matängen/matsal (7 elevrum och konferenslokaler, matsal, kök, tvättcentral)
  • Grindstugan (undervisningslokal)
  • Lillstugan (målerilokal, 3 rum)
  • Gläntan (självhushållskök, målerilokal)
  • Granängen (23 elevrum, tvättstuga)
  • Björkängen (23 elevrum, tvättstuga)