Historik kring regionens byggnader

Operationssal
Operationssal

Idag finns det moderna sjukhus och vårdinrättningar runt om i Jönköpings län, men hur var det förr? Hela sjukvårdens historia i Jönköpings län går tillbaka till 1445, då tillkom i Jönköpings stad ett s.k. Helgeandshus, ett mellanting mellan sjuk- och ålderdomshem.

Vad som kallas lasaretts- eller sjukvård organiserades först under mitten av 1700- talet i då inrättade "lazaret". Jönköpings första lazaret tillkom 1777.

Det gamla svenska landstinget har rötter från medeltiden, men har inte mycket gemensamt med de "nya" Landstingen som har funnits sedan 1862. Landstingsförfattningen 21 mars 1862 ersatte det gamla ständersystemet.

Jönköpings landstings första landstingssammanträde hölls i september 1863 och varade i fem dagar. Vägar och sjukhusfrågor var det som mest diskuterades.

Från protokoll från sent 1800-tal och även långt in på 1900-talet kan utläsas att de politiska besluten fokuserades på fastigheter, med krav på nyetableringar och utbyggnader i de olika länsdelarna. En stor andel av landstingets resurser gick åt till investering och drift av byggnaderna. Nyetableringar, utbyggnader och ombyggnader av lasarett, sjukstugor m m, har skett med jämna mellanrum allt sedan starten av landstinget.