Dokument att ladda hem - Elhandel

Här finns dokument att ladda hem gällande upphandlingen.

Elhandel och portföljförvaltning

När du klickar på länken öppnas en dialogruta, välj då att spara filen på din dator.

Hämta förfrågningsunderlag(pdf-dokument)