Dokument att ladda hem - Rivning hus 03, 04, 05, 14 och 28

Här finns dokument att ladda hem gällande projektet

Rivning av hus 03, 04, 05, 14 och 28

När du klickar på länken öppnas en dialogruta, välj då att spara filen på din dator.

Hämta förfrågningsunderlag(zip-dokument)

Hämta kompletteringar till förfrågningsunderlag(zip-dokument) (dat 11 aug-14)

Hämta KF2(pdf-dokument) (dat 19 aug-14)