VFU på laboratoriemedicin i Jönköping

Sara Henn läser till biomedicinsk analytiker på universitet i Perth, Australien. Hon gjorde sin 12 veckor långa VFU på laboratoriemedicin i Jönköping.

Hur kommer det sig att du valde Sverige och Jönköping?

– Det var flera faktorer som påverkade mitt val. För det första ville jag studera någonstans i Europa, en plats där jag inte hade varit innan. När jag hörde mig för lite fick jag veta att Sverige har ett mycket bra sjukvårdssystem som var tillräckligt likt det i Australien. Det var viktigt för mig för att komplettera mina studier. Jönköping har ett väldigt bra rykte och är en populär stad bland internationella studenter. Allt jag har hört om Jönköping har stämt och jag har haft en fantastisk tid både med studierna och på fritiden. Alla har varit väldigt trevliga och villiga att lära mig mer om Sverige.

Du studerar biomedicinsk laboratorievetenskap på universitet i Perth, hur kom du fram till det valet?

– Jag har alltid varit intresserad av de naturorienterande ämnena i skolan och framför allt av människokroppens byggnad, men jag ville inte bli läkare. Jag gillade idén med att analysera patienters prover för att kunna ställa diagnos. Jag har också varit intresserad av medicinsk forskning. Ju mer jag studerar desto mer blir jag förälskad i detta yrke.

Vad är det du mest ser framemot efter examinationen?

– Mina favoritämnen är transfusionsmedicin, parasitologi och mykologi (vetenskapen om svampar). Självklart hoppas jag att få jobba med något inom dessa områden. Eftersom jag redan har jobbat med några mindre forskningsprojekt i Australien har mitt intresse för forskning ökat. Vem vet, jag kanske skulle kunna forska inom de ämnen jag nämnde innan? Jag tror att det bästa med att vara biomedicinsk analytiker är de stora valmöjligheterna då utbildningen är så bred.

Kunde du se några större skillnader mellan  Australien och Sverige?

– Rollen för biomedicinska analytiker är rätt lik men det finns några små skillnader. Det enda jag  reagerade på är att i Australien analyseras celler i Cerebrospinal vätska av cytodiagnostiker, medan i Jönköping analyseras de av biomedicinska analytiker på hematologilaboratoriet.