VFU på röntgen, Länssjukhuset Ryhov

Rebeka läser sista året på röntgensjuksköterske-programmet på Hälsohögskolan i Jönköping. Hon gjorde en nio veckor lång praktik på röntgen vid Länssjukhuset Ryhov där hon gick igenom de flesta röntgenmodaliteter.

Varför valde du att studera till röntgensjuksköterska?

– Jag har alltid varit intresserad av fysik och biologi. Fotografi har även varit lite av en hobby. När jag hittade denna utbildning så var det självklart. Det fanns både fysik och teknik samtidigt som anatomin låg i fokus. Jag skulle till och med få pyssla med fotografi på ett litet annorlunda sätt.

Vad tycker du är mest intressant inom ditt kommande yrke?
– Det mest intressanta är att man aldrig är fullärd. Det kommer alltid finnas nya områden att utforska. Hela tiden kommer det ny teknik och nya sätt att ta bilder på.

Kan du berätta om någon arbetsrelaterad händelse som haft betydelse för patienten?
– Ingen specifik, men när man tar sig tid för patienten och berättar hur undersökningen kommer gå till, får man mer tillbaka. Patienterna blir lugna och glada. Upplever att de känner sig mer trygga. Det är viktigt för mig att de som undersöks ska få en så bra upplevelse som möjligt.

Vilket råd skulle du ge till nya studenter?
– Börja studera så fort som möjligt, det här är en utbildning som både är utvecklande och intressant! Det kommer alltid finnas något nytt att lära sig även efter utbildningen.