PTP-programmet

PTP-programmet i Region Jönköpings län är ett gediget program med kunniga föreläsare och kontinuerliga träffar med andra PTP-psykologer i vårt län. Programmet startades redan år 2000 och har utvecklats under 15 år. Det är en sammanhållande länk i övergången mellan studier och arbete.

Inom ramen för programmet erbjuder vi möjlighet till studiebesök för att även ge inblick i andra professionskollegors verksamhetsområden.

PTP-programmet omfattar 12 månader och en gång varje månad träffas alla PTP-psykologer i seminarieform med föreläsningar där erfarna psykologer medverkar. Varje år arrangeras Mentorsdagen, med professionsrelaterat tema, då PTP-psykologerna bjuds in tillsammans med sina handledare.

Exempel på programpunkter för PTP-programmet är

  • Neuropsykologiska utredningar - Teori och/eller verklighet
  • Elevhälsoarbete från förskola till gymnasium
  • Drogers effekt på kognitiva förmågor - kan man göra neuropsykologiska bedömningar vid drogberoende?
  • Dialektisk Beteende Terapi (DBT)
  • Utredning av utvecklingsstörning, hur kul är det att arbeta på Habiliteringen?
  • Psykologens arbete inom verksamheten Alternativ till Våld
  • Socialtjänstens arbete med barn. Vad händer vid orosanmälan?
  • Trauma och dissociation - diagnostik och behandling

För anställda PTP-psykologer inom Region Jönköpings län är PTP-programmet en självklar del i utvecklingen av en professionell identitet!