Kultur- och arbetsstipendier

Region Jönköpings län delar varje år ut totalt 100 000 kronor i form av kultur- och arbetsstipendier för stöd och uppmuntran inom konstområdena: litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.

Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstområdena.

Arbetsstipendiet är avsett för att ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området.

Region Jönköpings läns kultur- och arbetsstipendier(Extern länk) 

Ansökan

Första juli varje år är sista ansökningsdag för både kultur- och arbetsstipendiet. Kulturstipendiet delas ut på grundval av förslag eller ansökan. Det står varje invånare i länet fritt att skicka in motiverade förslag. Arbetsstipendiet delas ut efter ansökan.

Beslut

Region Jönköpings län nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar vilka som får de olika stipendierna. Beslutet publiceras på regionens webbplats inom en vecka efter sammanträdet.

Utdelning

Utdelning sker i samband med regionfullmäktiges höstmöte.