Jämförelse med andra regioner och landsting

Kvinna i operationssal
Foto: Johan W Avby

Miljöarbetet i Sveriges landsting och regioner mäts och jämförs.

 Fem miljönyckeltal som jämförs:

  • Minskad antibiotikaanvändning.
  • Ökade inköp av ekologiska livsmedel.
  • Minskad energianvändning i lokaler.
  • Ökad andel förnybart drivmedel i kollektivtrafiken.
  • Minskad klimatpåverkan från medicinska gaser.