Ansökan till AT

Ansökan och personlig intervju ligger till grund för vårt urval. Till detta kommer obligatorisk referenstagning. Vår målsättning är att få en kompetent grupp med skiftande karaktärer, vilket vi tror gynnar såväl AT-läkarna som vår verksamhet.

Ansök via formuläret i platsannonsen på www.rjl.se/jobb.
Kom ihåg att bifoga LADOK-utdrag/läkarexamensbevis.
Vi försöker att ha en snabb rekryteringsprocess där
intervjuer sker löpande efter att ansökningar kommit in.
Antagningsbeslut sker i anslutning till sista ansökningsdagen.

Svar från AT-läkaren önskas inom ett par dagar. Under
hela processen finns representanter med från vår studierektorsorganisation.